Предавање др Наташе Симић на тему: Књига промене (Ји ђинг): древна кинеска космичка мудрост, одржано је  26. марта 2024. године, у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац.

Др  Наташа Симић се већ 28 година бави проучавањем кинеске духовности, почев од основних студија на Универзитету у Београду, када се највише заинтересовала за даоизам и то своје интересовање овековечила је радом који се зове Дао де ђинг – свет тајни и апсурда Лао Цеа, преко магистарских студија  у Кини (Beijing Normal University),  када се највише посветила проучавању кинеског језика кроз књижевност – читањем и проучавањем кинеске савремене књижевности. Ипак, магистарски рад на тему Утицај филозофије Чуанг Цеа на стваралаштво савременог драмског писца Гуо Шисинга показује да ауторка и даље гаји највеће интересовање за кинеску древну филозофију. Своја два највећа интересовања – за кинеску филозофију и за космологију коначно је крунисала спајањем у докторској тези на тему Дао Неба у Књизи промене  (Beijing Normal University, 2012).  Ова теза објашњава филозофију космоса и природе у Књизи промене, а Књига промене се не третира као приручник за дивинацију, већ пре свега као дубоко и мистично филозофско дело. Докторски рад садржи и делове превода оригиналног текста Књиге промене – директно са старо-кинеског на српски језик. Осим филозофијом Књиге промене, др Наташа Симић се бави писањем и превођењем текстова о кинеској култури, као и држањем предавања из кинеског језика и културе. У практичном животу је преводилац за кинески језик и туристички водич. Превела је Књигу о Београду Горана Весића на кинески језик, затим књигу О социјалном систему са кинеским карактеристикама Хе Јитинга, књигу Јесења киша умива грожђе Џанг Веја на српски језик и др.

 

На Западу позната под насловом Књига промене (Ји ђинг), а у Кини позната као Промена Џоуа (Zhou Yi), ова књига представља једно од најважнијих класичних дела кинеске филозофије.  Мада кинески филозофи кроз историју сматрају да ово дело припада Конфучијевој традицији, истина је да она настаје много пре што је Конфучије рођен, те се конфучијанство на њу надовезује својим схватањима, а и разни други мислиоци црпу инспирацију из ње.

У народу, влада мишљење да је то књига дивинације, а она је била заправо важна за развој друштва и цивилизације у Кини, култивисање појединаца, напредак породице итд. Ова књига је пребогата мудрошћу, тј. историјским причама и поукама о томе како да човек буде частан, моралан и успешан,  као и пословицама које су се до данас сачувале у кинеском народу.

Откривањем основних космичких закона, ово дело нас учи како да се овлада временом и простором и како да се успостављањем хармоније у животу, шири позитиван утицај на видљиви и невидљиви микро и макрокосмос. Ово предавање имало је за циљ да свим садашњим или будућим љубитељима Књиге промене приближи основне космичке принципе, да их научи како да исте примењују у свакодневном животу – послу, љубави, здрављу, породици. Промена је непрекидна и свеприсутна, треба је разумети, навићи се на њу и научити препознати  је када долази, те се на време припремити и прилагодити.

Др Наташа Симић показала је присутнима манипулацију штапићима хајдучке траве и новчићима.

 

E-mail: natasa.simic.2021@gmail.com

Web-site:   https://nana-china.com/