Стручно одељење

На Одељењу стручне књиге корисници могу позајмити публикације из области филозофије, психологије, религије, друштвених наука, природних наука, медицине, уметности, историје. У нашој Библиотеци, ово одељење се налазило усклопу Одељења за одрасле све до 1997. године, када је као самостално издвојено у посебну просторију. Књиге су распоређене по УДК систему. На тај начин је читаоцима и радницима омогућено прегледније претраживање.

Године 2003. Библиотеци се враћају просторије на спрату зграде и тада се Одељење стручне књиге премешта у веће просторије. Тада је и уведен слободан приступ фонду. Тиме је задовољена дугогодишња потреба корисника да директно буду у контакту са фондом, а Библиотека је на тај начин испоштовала потребе стандарда. Наравно, и у тим околностима помоћ библиотекара је неопходна да би се корисник правилно упутио у тражење жељене публикације. Са издвајањем, стручно одељење добија и своју читаоницу. До тада је читаоница била заједничка за све кориснике, а тек од 2003. године, корисници услуга Стручног одељења могу на миру да се посвете својим изучавањима.

У оквиру набавне политике посебна се пажња посвећује потребама овог одељења. Прате се недостаци извесних стручних група, праве се спискови литературе и планирано се врши куповина тих књига. С обзиром да се налазимо у времену технолошког напретка, најтраженија литература је из области информатике, а затим менаџмента и маркетинга.
Корисници Одељења стручне књиге су најчешће студенти. Они су и најзахтевнији па им из тог разлога радници увек пружају исцрпне информације и радо излазе у сусрет. Често се за студенте, као и за матуранте локалних средњих школа раде библиографије из области које их интересују. Доступне су им и информације које могу погледати на Интернету што они увек радо прихвате уколико им подаци које су до тада прикупили нису довољни. На следећем месту, међу корисницима, су службеници. Они углавном читају књиге из области популарне психологије, алтернативне медицине и биографије познатих личности.

Пензионере, међутим, привлачи садашња политичка ситуација, затим религија и веома често, необјављене појаве у свету. Уколико Библиотека не поседује одређену публикацију, а да би се кориснику изашло у сусрет, врши се међубиблиотечка позајмица. Наша установа такође одговара на захтеве других библиотека, па је међубиблиотечка сарадња, може се рећи, на завидном нивоу. Посебно нам у сусрет увек излазе Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске, Народна библиотека Смедерево и Народна библиотека „Стеван Сремац“ из Ниша. Књиге са ознаком униката, као и референсна збирка могу се користити само у оквиру Библиотеке. Пошто Стручно одељење поседује фотокопир апарат, корисници га могу користитиза своје потребе уз одговарајућу новчану накнаду. Корисницима је на располагању Књига утисака. Утисци су у већини случајева позитивни, а понекад су изјаве странака јако духовите. Сугестије које се односе на боље пословање овог одељења увек се узимају у обзир, јер једна библиотека увек мора да прати пулс и потребе својих корисника.