Одељење за младе

Током последњих деценија постајало је све више очигледно да постоји одређени вакуум у функционисању старосних група међу корисницима Библиотеке. Наиме, деца од првог до осмог разреда била су чланови Одељења за децу, а када крену у сре­дњу школу пребацивали су се на Одељење за одрасле. Показало се да постоји јаз који је требало премостити. Старији ученици основних школа (седми, осми разред) тешко су на Одељењу за децу налазили књиге које би задовољавале њихов узраст и интересовања. Исти проблем је био и са средњошколцима – Одељење за одрасле није било прави одговор на њихове потребе. Тако се дошло на идеју да се формира ново одељење, Одељење за младе, одељење које ће бити тако конципирано да привуче ту старосну групу у Библиотеку. Циљ фор­ мирања Одељења за младе је да оно буде информациони центар за младе, а онда да се користе и другим одељењима библиотеке. У оквиру традиционалне манифестације „Дани Слободана Стојановић“, 2015. године у пожаревачкој Библиотеци свечано је отворено ново одељење – Одељење за младе. Манифестација посвећена нашем чувеном суграђанину Слободану Стојановићу, у организацији пожаревачке библиотеке одржана је по шести пут. Прво дешавање у оквиру ове дводневне манифестације било је отварање Одељења за младе. Опремање овог одељења омогућило је Министраство културе и информисања. Одељење је намењено узрасту од 14 до 18 година и може да испуни све њихове потребе у вези са информацијама и читањем Одељење има своју читаоницу, опремљено је рачунарима, штампачима, књигама, стриповима, и прилагођено је потребама младих. Налази се поред главног улаза у Библиотеку и тај мало изолован положај омогућава његовим корисницима пуну сло­боду, могу да слушају музику, дискутују, крстаре друштвеним мрежама, посећују web сајтове који их занимају, позајмљују књиге које одговарају њиховом узрасту и интересовањима, а да притом не сметају онима који су дошли да у тишини раде и уче. На Одељењу за младе требало би да раде стручни радници који, поред познавања фонда као и адекватног знања и способности за пружање информација су, такође, и заговорници интереса мла­дих, спосо­бни да прихвате и уводе неопходне про­мене у складу са потребама оних са којима раде. На Одељењу се одржа­вају културно-образовне акти­вности: играонице, курсеви, радионице, трибине, предавања, представљања књига и часописа. Форми­рањем Одељења за младе створено је адекватно место за интелектуални, креативни и со­ци­ја­лни развој младих.