ЗМАЈЕВА награда

Змајева награда је установљена у Матици српској, на Скупштини од 15. марта 1953. године, у спомен на песника Јована Јовановића Змаја, у поводу 120-годишњице његовог рођења. Додељује се за поезију на српском језику и уручује се 16. фебруара (дан оснивања Матице српске) сваке године на свечаној седници.

 

ГОДИНА АУТОР НАСЛОВ
2016 Драган Хамовић Меко језгро
2015  Ђорђе Нешић Ђорђе Нешић
2014 Гојко Ђого Грана од облака
2013  Дејан Алексић Бити
2012  Мaрија Шимоковић Чувари привида
2011 Војислав Крановић Унутрашњи човек
2010  Слободан Ракитић Пламен и роса
2009 Слободан Зубановић Сонети са села
2008 Небојша Деветак Узалуд тражећи
2007  Иван Негришорац Потајник
2006 Братислав Милановић Мале лампе у тамнини
2005 Драган Јовановић Данилов Гнездо над понором
2004 Мирослав Цера Михаиловић Сол на рану
2003 Никола Вујчић Препознавање
2002 Злата Коцић Лазареве лестве
2001 Живорад Недељковић Тачни стихови
2000  Мирослав Максимовић Изабране песме
1999 Срба Митровић Узмицање
1998  Душко Новаковић Стационарије
1997 Дара Секулић  Изабране песме
1996 Јован Христић Сабране песме
1995 Алек Вукадиновић Тамни там и Беле басме
1994 Новица Тадић Напаст
1993  Стеван Тонтић Сарајевски рукопис
1992 Ђорђо Сладоје Трепетник
1991 Милосав Тешић Кључ од куће
1990 Бранислав Петровић Да видиш чуда
1989  Милан Ненадић Изабране песме
1988  Матија Бећковић Кажа
1987 Абдулах Сидран Сарајевска збирка и нове пјесме
1986  Божидар Тимотијевић
Звонимир Мркоњић
Минуше птице светом
Мјеште хљеба
1985  Славко Михалић

Вук Крњевић

Тихе ломаче

Устук

1984  Изет Сарајлић Изабране песме
1983 Иван Гађански Балканском улицом
1982  Александар Ристовић Нигде никог
1981 Данијел Драгојевић Раздобље карбона
1980  Јуре Каштелан Црвени коњ и пијетао на крову
1979 Душан Костић Постојбина маслине
1978  Рајко Петров Ного Планина и почело
1977  Драго Иванишевић Љубав
1976 Милован Данојлић Пут и сјај
1975 Слободан Марковић Лука
1974 Скендер Куленовић Сонети II
1973 Десанка Максимовић Немам више времена
1972 Љубомир Симовић Уочи трећих петлова
1971 Весна Парун Карпатско умиљеније – Трагом Магде Исанос
1970 Десимир Благојевић Недоходу у походе
1969 Миодраг Павловић Велика Скитија
1968 Богдан Чиплић Слатко православље
1967 Борислав Радовић Братство по несаници
1966 Мак Диздар Камени спавач
1965 Душан Матић За целокупно песничко дело
1964 Милан Дединац Песме из дневника заробљеника бр. 60211
1963 Драгутин Тадијановић
Стеван Раичковић
Прстен
Камена успаванка
1962 Густав Крклец Изабране пјесме
1961 Иван В. Лалић Време, ватре, вртови
1960 Добриша Цесарић Изабране пјесме
1959 Оскар Давичо За целокупно песничко дело
1958 Десанка Максимовић Мирис земље
1957 Владан Десница Прољећа Ивана Галеба
1956 Васко Попа
Бошко Петровић
Непочин-поље
Лагана промичу облаци
1954 Велибор Глигорић Српски реалисти
1953 Антоније Исаковић Велика деца