ФРАНКОФОНИЈА У АКЦИЈИ

Одржана је веома успешна радионица ,,Франкофонија у акцији : поезија на франкофони начин“, у организацији Одељења за младе Народне библиотеке ,,Илија М. Петровић“ Пожаревац, ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ и Медицинске школе, 18. марта 2024. године. Радионицу је водила професорка Војка Миловановић из ОШ ,,Доситеј Обрадовић“, а учесници су били ученици Медицинске школе са професорима Драганом Михајловић и Драганом Ицићем.Кроз интерактивне активности, учесници су имали прилику да истраже богатство француског језика. Професорка Војка Миловановић инспирисала је учеснике да се дубље упусте у свет Франкофоније, истичући важност међународне сарадње и разумевања међу различитим културама.Ученици су подељени у шест група по пет  ученика. Три групе су добиле материјал о Франкофонији (важности учења француског језика и књижевности а посебно поезије). Њихов задатак је  био да прочитају добијени материјал и  представе оно што су сазнали. Имали су 10 минута времена. Могли су да поделе текст тако да један текст прочита више ученика, односно представи. Остале три групе су добиле текстове франкофоних песника: Превера, Елијара и Сенгора, у оригиналу и са преводом. Групе које су имале Елијарову и Сенгорову песму требало је само да, након што је професорка прочитала песму на француском, прочитају превод на српски. И ту је остављена могућност да поделе текст међу собом тако да више њих чита. Група која је имала Преверову песму ,,Доручак“ изведена је из просторије како би им професорка објаснила задатак : они нису читатали песму, већ су мимиком приказали оно што је у песми. Они су добили и реквизите : шољу, кашичицу, кафу, млеко, шећер.Професорка Војка Милановић читала је песме на француском, а ученици, по групама, превод. Читане су песме Пола Елијара ,,Слобода“, Леополда Седара Сенгора ,,Песма мом белом брату“ и Жака Превера  ,,Доручак“.  Ученици који уче или су учили француски имали су могућност да читају поезију на француском.Након француске поезије, групе су добиле задатак да сложе  пет речи које исказују вредности Франкофоније: једнакост, комплементарност, солидарност, пријатељство и поштовање различитости. На сваком делу слагалице написана је реч на француском и на српском.На самом крају, ученици су добили и хамер папире у облику обележивача књига. Задатак је био да на обележивачима књига напишу речи које приказују вредности Франкофоније и илуструју према својој жељи, а на основу онога што су на тој радионици чули и научили.Учесници су имали прилику да кроз различите активности истраже француски језик, културу и традицију, што је допринело ширењу међународне свести и интеркултурног разумевања међу младима.