ПРОЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ „СЕЛО НА ДНЕВНОМ РЕДУ“

У склопу пројекта који Центар за културу и образовање СОНАТА спроводи у оквиру ErasmusPlus програма у сарадњи са партнерима Националном асоцијацијом практичара/ки омладинског рада (НАПОР), Покрета горана Војводине, Удружења БалканИдеа из Новог сада и Удружења за младе Urban Stream из Пожаревца, реализована је Дебата младих са доносиоцима одлука на локалном нивоу, као дијалог младих са представницима институција и организација о потребама, интересовањима и могућностима младих у локалним срединама.

Сврха дијалога је активно укључивање младих у доношење одлука које се тичу њих, као и заједночко креирање политика за младе како би оне престављале реалне потребе младих. Са  45 ученика Економско-трговинске школе, Пожаревачке гимназије и студената, који су имали прилику да искажу своја размишљања, теме интересовања, као и активности које их занимају и које им недостају, разговарале су сараднице: Драгана Глишић Живановић, дипломирана библиотекарка са Одељења за младе Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Валентина Миланов, професорка информатике и предузетништва у Економско-трговинској школи из Пожаревца и Маја Марић, представница Удружења за младе Urban Stream из Пожаревца која је и председница Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе за период  од 2021. до2025. године.

Главни циљ пројекта је промовисање активног укључивања младих у доношење одлука које се тичу њих и да подстакне дебате младих, експерата из омладинске политике и доносиоца одлука о политикама и стратегија које се тичу младих.

Три локалне дебате се организују у окрузима партнера Пројекта – Сремски, Јужнобачки и Браничевски округ. Циљ дебата је да се кроз активности које на локалном нивоу организују млади из партнерских организација, воде разговори са надлежнима из градских општина, месних заједница, канцеларија за младе, школа, центара за социјални рад, библиотека, зрдавствених центара, о томе како национални планови за младе могу да се имплементирају  на локалном нивоу.

Након свих активности креираће се препоруке младих на основу извштаја са локалних дебата, анкета и истраживања, које ће се користити за главну активност – округли сто са доносиоцима одлука на националном нивоу са НАПОР-ом, као партнером и највећом подршком, а млади ће представити своје потребе, циљеве и досадашње резултате са циљем креирања стратегије развоја омладинског рада у руралним подручјима.