УЧИТЕЉ ИЗ ДРИМКОЛА

Бошко Милосављевић, редитељ и професор књижевности у Земунској гимазији, одржао је предавање ,,Учитељ из Дримкола“  у пожаревачкој Библиотеци, 16. октобра 2020. године.

Предавање је посвећено реоткривању живота и рада Анђелка Крстића, човека  о коме стручна јавност спорадично износи суд, а који свакако заслужује бољи третман у оквирима српске и македонске литературе, и историје књижевности. Овај приказ живота великог, а данас широј јавности непознатог писца, почиње и одвија се у Београду и његовом родном месту, Лабуништу, које се налази недалеко од Охрида. Било је речи и о свету ,,Мале Шумадије“, који и данас постоји у делу Македоније, на граници са Албанијом. Публици је откривено дело човека коме је пре непуних деведест година додељена велика литерарна награда, из руку Нушића и Божидара Ковачевића. Сазнали смо нешто и о односу Анђелка Крстића са Јованом Скерлићем, Бором Станковићем, Ивом Андрићем, Милошем Ђурићем и Милошем Црњанским. Описане су и прилике у којима је писац, радећи и школујући се у Београду, сретао Лазу Лазаревића и Војислава Илића. Открили смо и необичан документ из 1903. године, који је служио за просветни рад младом учитељу, који ће, тридесетак година касније, као писац, постати чувен у Београду, и чије ће приче бити објављене у америчким, енглеским, чешким, француским, пољским и немачким часописима и антологијама, још током његовог живота.

Чули смо причу о човеку који је био и остао подједнако цењен и међу Србима, и међу Македонцима, и међу Турцима, и међу Албанцима, чији је роман ,,Трајан“, по речима једног универзитетског професора – Дечански манастир наше књижевности.