Ликовни и литерарни наградни конкурс „Читај да би живео!“

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ НАГРАДНИ КОНКУРС ,,ЧИТАЈ ДА БИ ЖИВЕО!“

 

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац расписује Литерарни и ликовни наградни конкурс ,,Читај да би живео!“ поводом Светског дана књиге, 23. априла 2022. Конкурс се односи на све ученике основних и средњих школа на територији Републике Србије.

 

Конкурс је отворен од 14. марта до 15. априла 2022. године.

 

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Теме за ученике од 1. до 4. разреда:

 

Иди зимо, одмори се мало, све у деци већ је процветало

Ја сам страница књиге

Да ми је знати

 

Теме за ученике од 5. до 8. разреда:

 

Мењам све јастуке света за књигу

Загрљај је прекрасан дар, једна величина одговара свима

Највећи човек увек остаје дете

 

Награде ће бити додељене у две категорије: од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда за један литерарни и један ликовни рад.

 

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

 

Стручни жири: Славица Вучинић, самостални виши књижничар, Александра Миленковић, дипломирани библиотекар и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

 

Литерарни рад

 

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

 

Напомена: радови у рукопису неће бити разматрани.

 

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени (ни у електронској форми).

 

Радове доставити лично или поштом на адресу (са назнаком „За Литерарни конкурс”):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић” Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац

Рад треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

 

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

 

Напомена: радови који нису послати у складу са наведеним пропозицијама неће бити разматрани.

 

Резултати Конкурса биће саопштени на веб страни (сајту) и Фејсбук страници Библиотеке, 26. априла 2022. године.

 

Ликовни рад

 

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

 

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон.

 

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

 

Конкурсне радове треба доставити на адресу (са назнаком „За Ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић” Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

 

Напомена: радови који нису послати у складу са наведеним пропозицијама неће бити разматрани.

 

Резултати Конкурса биће саопштени на сајту и Фејсбук страници Библиотеке, 26. априла 2022. године.

 

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

 

Теме:

 

Читај књигу и буди Прометеј!

Књиге нас уче да није довољно само поседовати моћ, већ и одабрати шта са њом чинити

Бол данас једном ће постати јуче из чијег ћеш пепела никнути нов

Свет не мењају они који знају како, већ они који су довољно храбри да то желе

На тастатури мог живота већина је била SHIFT, а ти си CAPS LOCK

 

Награду ће освојити један литерарни и један ликовни рад.

 

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

 

Стручни жири: Бранка Пражић, магистар филолошких наука и дипломирани библиотекар саветник, Татјана Живковић, дипломирани филозоф и дипломирани библиотекар саветник и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

 

Литерарни рад

 

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

 

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени (ни у електронској форми).

Радове потписане шифром слати до 15. априла 2022. године мејлом (у прилогу-атачменту) на адресу: biblioteka1847@nbpo.rs (никако не слати разрешење шифре у истом мејлу!)

 

После 15. априла 2022. године, послати други мејл са шифром рада и њеним разрешењем: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

 

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

 

Напомена: радови који нису послати у складу са наведеним пропозицијама неће бити разматрани.

 

Резултати Конкурса биће саопштени на веб страни (сајту) и Фејсбук страници Библиотеке, 26. априла 2022. године.

 

Ликовни рад

 

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

 

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон и мејл адресу.

 

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

 

Конкурсне радове треба доставити на адресу (са назнаком „За Ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

 

Напомена: радови који нису послати у складу са наведеним пропозицијама неће бити разматрани.

 

Резултати Конкурса биће саопштени на сајту и Фејсбук страници Библиотеке, 26. априла 2022. године.