РАТНА ИЗДАЊА ОБЈАВЉЕНА У ПЕРИОДУ 1941-1945. ГОДИНЕ, ДЕО ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА „НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

Поводом обележавања осамдесете годишњице од почетка Другог светског рата, Библиотека је организовала изложбу посвећену монографским публикацијама штампаних у периоду 1941-1945. године, које спадају у ретка издања и налазе се у завичајном фонду.

Илегална штампа је била добро развијена у Пожаревцу пред Други светски рат, тако да Завичајно одељење има неколико примерака ратних издања којa су штампанa у Пожаревцу. После смрти пожаревачког штампара Ђорђа Наумовића, 1940. године, штампарију је наставио да води његов брат Божа, под називом „Наумовић“, која је радила  до 1942. године.

У Краљевини Југославије Геца Кон је био највећи издавач, који је у периоду од 1905. до 1941. године, објавио преко 5000 наслова из готово свих области стваралаштва, чиме је подигао и развио српску књижарску и издавачку делатност до европског нивоа. После убиства познатог београдског издавача, његову Издавачку кућу, са целокупном инфраструктуром, преузело је немачко предузеће „Југоисток“.  У посебном фонду ратних издања Библиотеке налазе се и књиге у издању Геце Кона и  издавачке куће „Југоисток“ из Београда.

Набавка књига, у периоду после Другог светског рата, сводила се углавном на поклон. Већина приватних библиотека пожаревачких породица поклоњена је Читаоници.  Порекло фонда ратних издања углавном је поклон Окружног комитета  КПЈ Пожаревац.

Изложбу су приредили Јасмина Степановић, Драгана Глишић Живановић и Оливер Стокић, захваљујући некадашњим и садашњим дародавцима. Посебну захвалност Библиотека дугује Војкану Ивковићу, колекционару из Петке на вредном поклону издања „Радио вести“ из 1941. године.

Изложба је отворена до 25. маја у Галерији савремене уметности на Старом корзоу у Пожаревцу.