МАНАСТИРИ И БИБЛИОТЕКЕ – ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац учествовала je на стручном скупу ,,Манастири и библиотеке – чувари културне баштине“ , одржаном 20. маја 2021. године у Манастиру Велика Ремета са темом:

,,Прилози из културне историје у религиозно-просветном часопису Епархије браничевске „Браничевски весник“ (1934-1941)“

Предмет истраживања овог рада су културно-историјски прилози у религиозно-просветном часопису Епархије браничевске ,,Браничевски весник“ (1934-1941). У раду су приказани текстови из културне историје аутора др Миодрага Пурковића, првог пожаревачког доктора историје, Данила Л. Поповића, свештеника, Михаила Ј. Миладиновића, дугогодишњег директора Гимназије и председника Читаонице у Пожаревцу и других познатих личности тадашњег времена.

,,Браничевски весник“, религиозно-просветни часопис Епархије браничевске, основан је и покренут 1933. године. Власник је био Црквени суд у Пожаревцу, a штампан je у штампарији Ђорђа Наумовића у Пожаревцу. Излазио је у свескама: месечним, двомесечним и тромесечним) Прва свеска изашла jе на Божић 1933. године, а последња у фебруару 1941. године, када је, услед почетка Другог светског рата, престао да излази.

Часопис су покренули др Јован Илић, епископ браничевски са седиштем у Пожаревцу и др Миодраг Пурковић, историчар. Уредници су били : Богдан Жиропађа, први писар Црквеног суда, од почетка излажења до јула 1934. године; Стеван Пајевић, архијерејски намесник у Пожаревцу, од јула 1934. године до јануара 1936. године; прота Бранислав Милић, архијерејски намесник млавски у Петровцу, од јануара 1936. године до јануара 1938. године; прота Драгутин Маринковић, парох пожаревачки, од јануара 1938. године до престанка излажења. Одговорни уредник је био Драгољуб П. Матејић, свештеник пожаревачки.