АДОЛЕСЦЕНТИ

У препуној сали пожаревачке Библиотеке, 11. децембра 2019 године, одржана је промоција књиге „Адолесценти: спој науке и праксе“ Оливере Хајровић, специјалисте медицинске психологије, запослене у Општој болници  Пожаревац и стручног сарадника „Дома здравља 012“. Модераторка вечери била је директорка Библиотеке Вера Зарић Митровић, а поред ауторке, о књизи је говорио др Слободан Петровић, психијатар.
Оливера Хајровић је имала потребу да  са читаоцима подели општа теоријско-стручна и лична психолошка сазнања стечена током дугогодишњег рада са адолесцентима, који је укључивао сарадњу са родитељима, али и саветовање са наставницима. Допринос су имале и честе консултације са школским и клиничким психолозима, педагозима, педијатрима, психијатрима, социјалним и судским радницима.


Први део књиге даје преглед информација о основним обележјима адолесцентног доба и личности адолесцента које треба да послуже као основа за разумевање онога што се у адолесценту збива приликом проласка кроз специфичне ситуације животне фазе у којој се  тренутно налази. Други део садржи пет поглавља која се односе на низ повољних и неповољних искустава које адолесцент може доживети  у породици, школи, вршњачкој групи, о првим љубавима, али и потпадању под негативне утицаје попут припадништва сектама и укључености у ланац трговине људима.  У трећем делу пружене су информације о психичким сметњама и поремећајима.У засебним поглављима представљени су поремећаји везани за функције храњења и спавања, ту је и поглавље о проблемима депресије и самоубиства младих који захтевају нарочит опрез одраслих, али и поглавља о проблемима  хиперактивности и дефицита пажње, социјалне, школске и друге страхове, психосоматске сметње, опсесивно-компулсивни поремећај као и за пострауматски стресни поремећај који се код неких адолесцената развија након трауматских искустава. Засебним сегментима разматрани су зависност од алкохола и дроге али и зависност од компјутера и интернета која се веома брзо шири међу адолесцентима. Код њих се могу јавити и психотична стања која од свих постојећих психичких сметњи и поремећаја највише ремете његово породично и школско функционисање, због чега су у посебном поглављу размотрене теме које се тичу најтежих адолесентних психоза – адолесцентне шизофреније и манично-депресивне психозе.
Приликом обраде тема нагласак је био на препознавању доживљавања адолесцената, идентификацији проблема када се они јаве,  нарочито у односу који он успоставља са родитељима и наставницима.  Одговори почивају на скупу научно-стручних знања која се могу сматрати општим добром потврђеним како у сопственој, тако и у професионалној пракси других психолога.