КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ “МАТИЋЕВ ШАЛ” ЗА 2018. ГОДИНУ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДУШАН МАТИЋ” У ЋУПРИЈИ
расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ “МАТИЋЕВ ШАЛ” ЗА 2018. ГОДИНУ

Право учешћа на Конкурсу имају млади песници из Србије до 27 година живота
са својом првом књигом песама која је објављена у периоду од 1. септембра 2017.
до 31. августа 2018. године.
Конкурс траје од 1. јула до 31. августа 2018. године.
Сви заинтересовани појединци, издавачке куће и установе културе потребно је
да књигу песама у ПЕТ примерака и пошаљу на адресу:
Народна библиотека „Душан Матић“
(за „Матићев шал“)
Милице Ценић 15
35230 Ћуприја
Додатне информације можете добити на телефон Библиотеке 035/ 8470-843.