ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ НАГРАДНИ КОНКУРС „ПРИЧЕ У ГАЛОПУ”

Литерарни и ликовни наградни конкурс ,,Приче у галопу“

Народна библиотека ,,Илија М. Петровић“ Пожаревац расписује Литерарни и ликовни наградни конкурс ,,Приче у галопу“ поводом обележавања 58. Љубичевских коњичких игара и 155 година од постојања имена ергеле-Љубичево. Конкурс се односи на ученике основних (од 5. до 8. разреда) и средњих школа на територији Србије.

Конкурс је отворен од 15. јуна до 15. августа 2021.

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

Тема: Коњ је поезија у покрету

Награду ће освојити један литерарни и један ликовни рад.

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

Стручни жири: Бранка Пражић, магистар филолошких наука и дипломирани библиотекар саветник, Татјана Живковић, дипломирани филозоф и дипломирани библиотекар саветник и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

Литерарни рад

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени (ни у електронској форми).

Радове потписане шифром слати до 15. августа 2021. године мејлом (у прилогу-атачменту) на адресу: biblioteka1847@nbpo.rs

После 15. августа 2021. године, послати други мејл са шифром рада и њеним разрешењем: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Напомена: радови који нису послати у складу са пропозицијама Конкурса неће бити разматрани.

Ликовни рад

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон и е-mail.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Конкурсне радове треба доставити лично или поштом на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

Напомена: радови који нису послати у складу са пропозицијама Конкурса неће бити разматрани.

Тачно време објаве резултата Конкурса биће саопштено у последњој недељи августа на сајту и Фејсбук страници Библиотеке.

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Тема: Велики јахачи рaђају се у малим аренама

Награду ће освојити један литерарни и један ликовни рад.

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

Стручни жири: Славица Вучинић, самостални виши књижничар, Александра Миленковић, дипломирани библиотекар и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

Литерарни рад

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени (ни у електронској форми).

Радове доставити лично или поштом на адресу (са назнаком „За литерарни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац

Рад треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Напомена: радови који нису послати у складу са пропозицијама Конкурса неће бити разматрани.

Ликовни рад

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон и е-mail.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Конкурсне радове треба доставити лично или поштом на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

Напомена: радови који нису послати у складу са пропозицијама Конкурса неће бити разматрани.

Тачно време објаве резултата Конкурса биће саопштено у последњој недељи августа на сајту и Фејсбук страници Библиотеке.