НЕВЕНА ВУКСАНОВИЋ О ЉУБАВИ ПРЕМА ФАНТАСТИЦИ

 

Невена Вуксановић је рођена 1979. године у Пожаревцу. Основну и средњу Техничку школу завршила у Костолцу. Дипломирала на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ у Чачку и на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима. Запослена у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац у Одељењу у Костолцу од 2005. године. Ради са корисницима и на обради монографских публикација. Води креативне радионице за децу заједно са својим колегиницама. Учествовала 2016. године са коауторским радом „Радионице у Костолцу“ на Међународном стручном скупу у Лазаревцу под називом „До креативног детињства: сарадња библиотека, невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности код деце и младих. Учествовала на Међународној научној конференција „Архиви у трећем миленијуму – вечна исходишта историје“, у организацији Историјског архива Пожаревац,  са коауторским радом „Интернет у служби библиотекарства“ (јун 2018. година). Члан је Библиотекарског друштва Србије. Велики је љубитељ фантастике.