ПИТАО САМ МАЛОГ ПУЖА

ПИТАО САМ МАЛОГ ПУЖА
Драгољуб Б. Ђорђевић

У четвртак, 21. фебруара 2019. године у Свечаној сали Библиотеке представљена је публикација др Драгољуба Б. Ђорђевића „Питао сам малог пужа“, социолошка прича о Шабану Бајрамовићу. Монографија је изашла у издању Службеног гласника 2018. године. Поред аутора Драгољуба Б. Ђорђевића, о књизи су говорили, др Драган Тодоровић, ванредни професор соцологије Филозофског факултета у Нишу и примаријус др Слободан Петровић.
Аутор Драгољуб Б. Ђорђевић, социолог религије, ромолог и кафанолог, доктор је социолошких наука. На Машинском факултету у Нишу предаје Социологију културе и морала и Професионалну етику инжењера. Специјализирао је социологију религије на факултету Московског државног универзитета „Ломоносов“ и на Институту за друштвена истраживања Свеучилишта у Загребу. Аутор је бројних социолошких студија. Члан је Међуодељенског одбора САНУ за проучавање мањина и људских права, Одбора за проучавање живота и обичаја Рома и члан је Српског књижевног друштва.
Аутор је, користећи три нивоа приступа животу и делу Шабана Бајрамовића – фасцинацију, разумевање и преношење сазнања, и уоквирујући га у културне кругове, историју и етнос, проучио његов лик и дело кроз социолошко окно. На основу тог проучавања дошао је до сазнања о томе да је Шабану Бајрамовићу субдина одредила да уради мноштво ствари, поједине за себе, многе за општу добробит народа из кога је потекао. Овом монографијом писац је хтео да допринесе Шабановој оставштини као нишком и српском културном наслеђу и да изнова покаже могућности социологије у обради оваквих тема.
Следеће представљање монографије, заказано је у Задужбини Илије М. Колараца, 28. марта 2019. године.