Презентације Фондације „Темпус“

У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац 23. марта 2018. године Софија Петровић, Млађи саветник за информисање и мобилност, Група за каријерно вођење, информисање и мобилност, Фондације „Темпус“ „Еразмус+ – Канцеларија у Србији“, одржала је две презентације у 12 и 14 часова у Сали на спрату Библиотеке.

Прва презентација Еразмус+ могућности за мобилност студената и младих била је намењена пре свега студентима, као и ученицима и младима. Циљ презентације био је информисање и разговор о могућностима за учешће у Еразмус+ стипендираним студентским разменама на свим нивоима студија, као и целокупним мастер студијама, у 33 европске земље. Обухваћене су и могућности за мобилност младих до 30 година, без обзира да ли студирају или не, у виду омладинских размена и волонтирања у иностранству. Такође, представљен је и Срењеевропски програм универзитетске размене (ЦЕЕПУС).

Друга презентација је била намењена запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама (васпотачима, учитељима, наставницима, стручним сарадницима, директорима…), представницима омладинских организација, као и онима који се баве образовањем одраслих.

Фондација Темпус основана је октобра 2002 године. Њени оснивачи су највећи државни универзитети, који су Фондацију првобитно замислили као канцеларију задужену за спровођење Темпус програма у Србији, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење.

Од 2007. године почела је да промовише програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама.

Од 2009. године, Фондација Темпус је задужена за промоцију програма Жан Моне. У 2010 почиње организовање консултација за студенте у вези са могућностима добијања стипендије за одлазак на мастер или докторске студије као и одлазак на размену.

Од 2011. године Фондација Темпус је задужена и за Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања. Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа, до основних и средњих школа и организација, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Од 2013. године, у оквиру Фондације Темпус основан је и национални Euroguidance центар као део Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, којој је Србија приступила исте године.
Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Европске уније – Еразмус+.

Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.
Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у Еразмус+ програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма.

Фондација Темпус примарно сарађује са образовним и омладинским институцијама и пружа подршку свим организацијама у вези са конкурисањем за пројекте. Фондација Темпус пружа подршку и појединцима кроз велики број активности. Онима који се интересују за различите врсте стипендираних мобилности у оквиру Еразмус+ и ЦЕЕПУС програма, каријерно вођење и саветовање или образовање одраслих, омогућена је подршка коју пре свега могу добити у Информативном центру Фондације, лично, без заказивања, затим путем телефона, електронске поште, ливе цхат платформи или вебинара који се повремено организују. Такође, појединци могу присуствовати презентацијама и инфо данима које организује Фондација.

Појединцима који се интересују за доношење одлуке о наставку школовања или странцима који желе да студирају у Србији, Фондација Темпус пружа подршку кроз портале obrazovanje.rs и studyinserbia.rs.