НАГРАДНИ КОНКУРС „СЛОБОДАН СТОЈАНОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉУ НЕОБЈАВЉЕНУ ДРАМУ

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац

расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
„СЛОБОДАН СТОЈАНОВИЋ“
за најбољу необјављену драму

О добитнику награде одлучиваће стручни жири

Награда обухвата објављивање драме, доделу Повеље „Слободан Стојановић“ и новчани износ

Радове слати у три примерка под шифром,
од дана објављивања до 14. августа 2023. године,
на адресу:
Народна библиотека “Илија М. Петровић“
Дринска 2, 12000 Пожаревац
са назнаком: “Конкурс за драму“
Решење шифре доставља се уз текст у затвореном коверту.
Рукописи послати на Конкурс се не враћају ауторима.

Резултати Kонкурса биће објављени до 29. септембра 2023. године.

Информације на тел: 012/221-957, 531-929
Контакт особа: Татјана Живковић