YELLOW PAPER BIRD

Yellow Paper Bird“ на конференцији

,,Дигитална трансформација у култури и образовању

У организацији Секције за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва Србије, 16. и 17. маја 2022. године, одржана је друга  онлајн конференција „Дигитална трансформација у култури и образовању – DTCE22”.

Конференција представља одличан форум за библиотекаре, наставнике и друге професионалце који се баве дигиталном трансформацијом, као и академике, истраживаче и практичаре у овој области који желе да представе и разговарају о најновијим достигнућима, проблемима, будућим правцима и трендовима у дигиталној трансформацији.

Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије, отворио је Конференцију  на којој су се разматрале теме: истраживање података, знање у информационој ери, могућност повезивања дигиталног и локалног репозиторијума, улога стандарда и оквира за дигиталну трансформацију културног сектора. Пре почетка сесија реч су имали маг. др Сузан Блумсбергер са Универзитетске библиотеке у Бечу, Хенинг Шолц из Европске фондације, Миран Петек са Института информационих наука из Словеније и Андрија Сагић, председник Секције за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва Србије. Учешће су имале Русија, Чешка, Румунија, Америка, Грчка, Хрватска, Холандија, Португалија, Шпанија, Казакстан и Србија. Говорило се о  дигиталној етици, иновативном учењу и учењу на радном месту у контексту развоја компетенција потребних за представљање нових дигиталних садржаја.

Народна библиотека ,,Илија М. Петровић“ Пожаревац представила је победничку песму “Yellow Paper Bird“ на IFLA (Међународна федерација библиотечких удружења и институција) музичком такмичењу 2021. године. Представљање је обухватило пројекцију спота победничке песме и разговор са ауторкама Бранком Пражић (текст) и Маријом Копун (монтажа). Победничка песма је врло успешно примљена на Еуро Ин фестивалу у Новом Саду, 2021. године, а сада и на Конференцији.

Конференција је привукла велику пажњу учесника и професионалаца из целог света заинтересованих за тему дигиталне трансформације у култури и образовању.