Представљање књиге о Михајлу Пупину и додела награда најуспешнијима на конкурсу „Читај да би живео“

Reči, dela i putokazi

Knjiga „Nova reformacija: od fizičke do duhovne realnosti“ Mihajla Pupina predstavljena je 23. maja 2022. godine u 19 časova, u Svečanoj sali Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac. Ovom prilikom uručene su nagrade za najuspešnije radove na Literarnom i likovnom konkursu „Čitaj da bi živeo“, koji je raspisan povodom Svetskog dana knjige u Požarevcu, zatim Konkursu koji je raspisan u Kostolcu, kao i nagrade za korisnike sa najviše pročitanih knjiga u 2021. godini.

O knjizi i izuzetnom naučniku i humanisti razgovarali su Aleksandra Ninković Tašić, predsednica Obrazovno-istraživačkog društva „Mihajlo Pupin“ u Beogradu i novinar Aleksandar Gajšek. Naša gošća je dugo prikupljala arhivsku građu o Pupinu sa raznih strana sveta. Svi su u velikim institucijama – NASA-i, Vilsonovom institutu, Kolumbija univerzitetu, Američkoj akademiji nauka, Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu i na mnogim drugim mestima jako dobro znali za ime Majkla Pupina.Preko četrdeset hiljada dokumenata o Pupinu, stiglo je iz Amerike, Evrope i Australije. Svi govore jedno: kakav redak, kakav izvanredan čovek od koga se može učiti u svakom vremenu.  Puno je trebalo strpljenja i vremena da se ta građa pregleda i prevede. Na hiljadama tih stranica prolaze razna velika imena, ali prolazi i jedan jednostavan i ponosit čovek, Mihajlo Pupin. Opseg njegovog rada i delatnosti su beskrajni. Kao profesor bio je proglašen jednim od deset najvećih pregalaca na polju nauke u Americi svih vremena. To šta su o njemu pisali njegovi učenici, mnogi od njih nobelovci, ostavlja vas bez daha. Ako pratite njegovu nauku, i to je apsolutno čudo. Od tri osnovna patenta telefonije i telegrafije dva su Pupinova, a treći je patent njegovog učenika sa kojim je on zajedno radio. Ako gledate u nauku na području fizike i matematike, pronalazite fundamentalni Pupinov doprinos, a ako gledate u naučne institucije, pronalazite njegovo ime.

„Nova reformacija: od fizičke do duhovne realnosti“ je Pupinova zavetna knjiga. U njoj Pupin kaže: „Fizička i duhovna realnost, plodovi su sa istog drveta saznanja datog čoveku. Ne jedite se i ne ljutite, nije bitno kom putu vere pripadate.“ On veru dokazuje naukom, pokazujući komadić zvezde koja živi u srcu svakog čoveka. Kruna svega je govor koji je Pupin održao 1932. godine dobijajući medalju Džona Frica, što je po mnogo čemu američki Nobel. Inače, Pupin je jedini naučnik u istoriji koji je dobio sve naučne medalje svog vremena koje Amerika daje. Rekao je: „Osvojismo sile toplote i elektriciteta, ali dragi prijatelji ništa nismo osvojili. Nikada nismo osvojili silu koju nam je naš Gospod Bog doneo, silu ljubavi. Sila ljubavi je najjača sila u duhovnom svetu. Bez nje ovaj svet propadaće u ratovima, u mržnji, u predrasudama, u ekonomskim krizama. Osvojimo silu ljubavi.“

Dovoljno je spomenuti jednu Pupinovu misao, koja vredi i u nauci i u životu, kako su „porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede“, a koja krije njegovu povezanost sa svakim vremenom, pa i ovim našim. Znanje o Pupinu za koje se zalaže Obrazovno-istraživačko društvo „Mihajlo Pupin“ stvoriće poštovanje novih generacija prema ovom velikom naučniku i čoveku.