КОНКУРС ЗА САВРЕМЕНИ ДРАМСКИ ТЕКСТ „СЛОБОДАН СТОЈАНОВИЋ“ 2023. ГОДИНЕ

На 15. Конкурс за савремени драмски текст, са именом једног од најзначајнијих српских драмских писаца, који расписује, у оквиру „Дана Слободана Стојановића“ Народна библиотека „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, приспела су двадесет два /22/ драмска текста, уједначеног квалитета. За петнаестог лауреата Награде „Слободан Стојановић“ такмичиле су се позоришне драме аутора који познају занат драмског писања, са изразитим креативним идејама, од псеудодокументарних, преко историјских, до комедиографских, па и врло модерне структуре, у којој се, мултимедијално, метафорички и симболично укрштају гласови свих живих бића, антропоморфни и аутентични.
За победника овогодишњег Конкурса за савремени драмски текст „Слободан Стојановић“ жири, који чине Драгана Бошковић, театролог и позоришни критичар, Вукица Стругар, позоришни новинар „Вечерњих новости“ и Мишко Милојевић, редитељ, одлучио је да предложи управо један такав, иновативни и неуобичајени драмски предложак
„УЛИЦА ПРЕСОВАНИХ ЖАБА (ЛОКНЕ)“, под шифром „Аристофан“
Шифра под именом највећег античког комедиографа, од кога нам је остао текст „Жабе“ јасан је знак да је аутор, вичан сложеној драматуршкој структури, имао на уму усуд античке драме, стални агон актера и хора (који овде чине жабе), а, такође и непрестану борбу добра и зла, који комедија, нарочито Аристофанова, подразумева.
„Улица пресованих жаба (Локне)“ није комедија, али унутар драматургије овог позоришног комада функционише врло деликатан комедиографски механизам, метафорична иронија, која радњу, смештену у ружну садашњост коментарише као део ширег друштвеног и биолошког плана, где немогућност (су)живота постаје универзална – интимна, друштвена, па и биолошка, до тог степена да у сваком од тих светова доводи до опасности трагичног краја. Управо отвореност ове стриктуре је водила жири да за јубиларног, петнаестог лауреата престижне награде изабере аутора који, као и Слободан Стојановић, види и више и боље од других и чија литература, колико то драмско писање дозвољава, надилази дух овог времена и постаје профетска.
Следеће године, када и „Улица пресованих жаба (Локне)“ буде објављена као књига, што је драгоцена мисија библиотеке „Илија М. Петровић“, додаће нов смисао и нови жанр на четрнаест до сад објављених награђених позоришних текстована овом конкурсу. То већ мапира својеврсну историју српске савремене позоришне драме, инспирисане непревазиђеним делом Слободана Стојановића.

У Београду ДРАГАНА БОШКОВИЋ, ВУКИЦА СТРУГАР, МИШКО МИЛОЈЕВИЋ
13.септембра 2023.