УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

Основна школа „Свети Сава“ промовисала је приручник „Социјална инклузија кроз игру у образовању“ у оквиру пројекта Еразмус плус (у партнерству са организацијама из Италије, Немачке, Шпаније, Пољске, Хрватске и Румуније) у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац, 27. априла 2023. године. Наставници Душан Радовановић и Живојин Ивковић представили су гејмификацију у настави као методологију за мотивисање нискоквалификованих ученика.

Гејмификација је процес учења који је претворен у игру. Елементи игре и механика игре примењују се на наставни план и програм. У таквом процесу усвајања знања користе се бодови, значке, табеле са резултатима, изазови, аватари и награде. „Социјална инклузија кроз игру у образовању“ је пројекат Еразмус+ стратешког партнерства којим координира академија „ЕЛА“ из Болоње. Главни циљ пројекта је да подржи друштвену инклузију нискоквалификованих одраслих полазника, образовања одраслих са мигрантским пореклом или припадницима мањина, као и уопште полазника са потешкоћама у наставном процесу, да оснажи наставнике образовања одраслих да користе гејмификацију и учење засновано на игрицама, како би побољшали квалитет своје наставне праксе. Приручник садржи конкретне примере примене гејмификације у образовању одраслих који могу да послуже у креирању наставног плана у свим врстама школа.

На самом крају, наставник Слободан Јотић представио је одличан пример гејмификације у редовној настави, где ученици кроз свакодневна и међусобна такмичења усвајају знање лакше и брже. Сви заинтересовани, „Приручник“ могу погледати у нашој Библиотеци.

Основна школа „Свети Сава“ у Пожаревцу дуги низ година веома успешно реализује програм образовања одраслих под називом „Друга шанса“. Такође, ова школа негује изузетно креативну наставну праксу и ваннаставне активности како би код деце и младих подстакла љубав и лакоћу у усвајању различитих вештина и знања. Библиотека је имала изузетну част да учествује у промовисању овако сјајно осмишљеног вида образовања. Све честитке упућујемо Основној школи „Свети Сава“!