ЦРНО ЈЕЗЕРО

Народна библиотека „Илија М. Петровићˮ у Пожаревцу успешно је реализовала Пројекат „Предлог уметничких дела за финансирање из области визуелних уметностиˮ за 2019. годину- графички листови из циклуса „Црно језеро“ аутора Николе Радосављевића из Ужица.

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац откупила је диптих графичких листова из циклуса „Црно језеро“ (графика у техници акватинте штампане са бакарних плоча на памучном Hanemulle графичком папиру, уметника Николе Радосављевића из Ужица). Сваки комад засебно је 80 х 60 центиметара, укупни формат комада 80 х 120 центиметара, уколико се саставе, а могу се изложити и одвојено.

Радови су настали у оквиру графичког циклуса ,,Црно језеро“ који је уједно и био приступни рад докторском уметничком пројекту на Факултету примењених уметности у Београду. Радови из овог циклуса излагани су више пута у земљи и иностранству, и одликовани су са неколико националних и међународних релевантних награда.

Циљ Пројекта је имплементирање медија графике у институције културе и образовања, неговање традиционалне ручне штампе у духу Београдске графичке школе по којој је Србија препозната и верификована на међународној и светској графичкој ликовној сцени; неговање наслеђа традиционалних графичких академских приступа унутар уметничке и научне заједнице, са акцентом на савремене приступе у графичкој продукцији; оснаживање савремених и иновативних технолошких приступа изведених у процесу настанка дела овог пројекта унутар графичког медија, реализованих на предложеним графичким листовима.