ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Пожаревачка Библиотека у сарадњи са Удружењем  Пријатељи деце Србије обележила је Дечју недељу, од 4. до 10. октобра, обележену стихом  Љубивоја Ршумовића: Дете је дете, да га волите и разумете. У библиотеци су одржане две тематске радионице: „Дете је као чигра – пусти га да се игра“ и „Права нису кодирана, већ на српском написана, па се подсети одрасли свете, дете је дете да га волите и разумете“.