Религија у савременом друштву

У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац 1. фебруара 2018. године представљен је тематски зборник „Религија у савременом друштву“ који садржи део материјала са међународне научне конференције под називом: “Религија и црква у духовним и социо-политичким променама савременог света” одржане на Сребрном језеру 19. и 20. маја 2017. године.

Међународну конференцију организовали су: ФОРЕЛ – Форум за религијска питања Института друштвених наука, Београд и Центар за социолошка и антрополошка истраживања Института друштвних наука, Београд. Уредник Зборника је др Мирко Благојевић, а издавач Институт друштвених наука, Београд у сарадњи са Одбором за просвету и културу Епархије браничевске.

Гости Библиотеке били су др Мирко Благојевић, социолог и виши научни сарадник Института друштвених наука у Београду и секретар Одбора за просвету и културу Епархије браничевске протођакон др Златко Матић са Православног богословског факултета Универзитета у Београду.

Др Мирко Благојевић је публици представио тематску поделу зборника, представљајући сваки рад и аутора појединачно и истакао да је међу учесницима Конференције било како старијих и искуснијих тако и младих који тек треба да се афирмишу у науци. Посебно је нагласио да је било учесника из иностранства, најпре из земаља бивше Југославије, потом из Русије и Данске и најавио пету Конференцију на тему религије и друштва, која ће се организовати у мају текуће године такође на Сребрном језеру.
Протођакон др Златко Матић извршио је својеврсну филозофско-теолошку анализу феномена савремене духовности и покушао да, у основним назнакама, представи могући конструктивни одговор Православне Цркве (православног богословља) на изазов једног таквог концепта. Након представљања основних одлика данашње духовности и критичког социолошког приступа таквом стању, извршио је упоредну анализу савремене и православне духовности. Потом је понудио одговор на питање које су шансе Цркве у таквом духовном стању света, да би на крају извео теолошки закључак којим би се досадашње агресивне и регресивне платформе, замениле прогресивном парадигмом односа Цркве према овим, у њеној историји, невиђеним изазовима њеном бићу и мисији.