JA – ГРАДИТЕЉКА СВОЈЕ КАРИЈЕРЕ

У склопу пројекта „СОЦИЈАЛНО И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ ЖЕНА И ДЕВОЈАКА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА“, финансираног од стране Града Пожаревца, који Удружење за младе Urban Stream спроводи у 2019. години са циљем поспешивања запошљивости младих девојака и жена у руралним срединама, информисаности и компетентности у проналажењу запослења и обављању посла или покретања сопственог посла, оснаживања за самостално доношење квалитетних одлука и активног учешћа у друштву, спроводи се низ активности за младе жене и девојке, од којих је једна представљање успешних жена и њиховог пута грађења каријере.

Друга по реду, од три панел дискусије ЈА-градитељка своје каријере реализована је у сарадњи са Народном библиотеком „Илија М. Петровић“ Пожаревац, 05.12.2019. године у Свечаној сали Библиотеке. Гошће Ивана Стојадиновић, шеф експозитуре Директне банке, Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије и Анкица Николић, шеф књиговодства, поделиле су своја искуства о интересовањима у детињству, грађењу каријере, неопходним вештинама за обављање наведених послова, потешкоћа и изазова на путу личног развоја, подршци и мотивацији.

Гошће су говориле о значају подршке и узора у оквиру породице, као и међу наставницима и професорима током школовања, учења кроз игру, сталног усавршавања, тимског рада и позитивне атмосфере на радном месту. У сваком послу треба кренути од најниже лествице па постепено напредовати, затим упознавати нове људе, преиспитивати себе и своје одлуке, размишљати на исправан начин, истрајно радити, неговати међуљудске односе, поштовати све људе и радовати се њиховом успеху, помагати и делити знање, суочавати се са проблемима и решавати их.

Најважнији закључак дискусије је да својим понашањем и одлукама одређујемо свој пут кроз живот и да сваки посао постаје разлог за срећу ако се воли.

Библиотека је добила захвалницу за сарадњу на овом пројекту од Удружења за младе Urban Stream, као и учеснице панел дискусије, заједно са Сањом Новаковић, педагогом у Економско-трговинској школи и Валентином Миланов, професорком предузетништва.

Панел дикусији присуствовале су ученице из Економско-трговинске школе, Медицинске школе, Пожаревачке гимназије и основне школе „Десанка Максимовић“, као и волонтери Удружења за младе Urban Stream.