ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ НАГРАДНИ КОНКУРС

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ НАГРАДНИ КОНКУРС ,,ЧИТАЈ ДА БИ ЖИВЕО!“

Пожаревачка Библиотека расписује Литерарни и ликовни наградни конкурс ,,Читај да би живео!“ поводом Светског дана књиге, 23. априла 2021.

Конкурс отворен до: 15.04.2021. године.

 

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

Тема је: Све што погледам претвори се у причу

Награду ће освојити један литерарни и један ликовни рад.

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

Стручни жири: Бранка Пражић, магистар филолошких наука и дипломирани библиотекар саветник, Татјана Живковић, дипломирани филозоф и дипломирани библиотекар саветник и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

Литерарни рад

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени ( ни у електронској форми).

Радове потписане шифром слати, до 15. априла 2021. године, мејлом (у прилогу-атачменту) на адресу: biblioteka1847@nbpo.rs

После 15. априла 2021. године, послати други мејл са шифром рада и њеним разрешењем: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Ликовни рад

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера,колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон и е-маил.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Конкурсне радове треба доставити на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

Резултати Конкурса биће саопштени на сајту и Фејсбук страници Библиотеке, 23. априла 2021. године.

 

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Тема је: Шапнуо ми Мали Принц

Награде ће бити додељене у две категорије: од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда за један литерарни и један ликовни рад.

Сваки ученик може учествовати само са једним радом.

Стручни жири: Славица Вучинић, самостални виши књижничар, Александра Миленковић, дипломирани библиотекар и Јелена Чобић Станисављевић, дипломирани филолог и дипломирани библиотекар.

Литерарни рад

Прича: дужине до две странице А4 формата, једноструки проред (single)

Песма: до 24 реда

Писмо: ћирилица

Фонт: Times New Roman, величина слова 12

Шаљу се само радови који до сада нису били објављени ( ни у електронској форми).

Радове доставити лично или поштом на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац

Рад треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, адресу становања, име школе коју похађа (завршава), број телефона – фиксног или мобилног.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Ликовни рад

Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера,колаж, комбиноване технике…) на папиру до величине блока бр. 5.

На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон.

Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Конкурсне радове треба доставити на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):

Народна библиотека ,,Илија М Петровић“ Пожаревац

Дринска 2

12000 Пожаревац

Резултати Конкурса биће саопштени на сајту и Фејсбук страници Библиотеке, 23. априла 2021. године.