СИЛЕЏИЈЕ СУ ПРАВИ ГЊАВАТОРИ

Одржана је још једна радионица у Библиотеци Пожаревца, 10. октобра 2019. године у оквиру ,,Дечје недеље“. Радионица под називом ,,Силеџије су прави гњаватори“, по књизи Тревора Ромена, окупила је ученике осмог разреда ОШ ,,Вук Караџић“. Библиотекарка Славица Вучинић имала је за циљ да освести, информише и упозна ученике шта је све насиље и како да га спрече.

Кроз радионицу, ученици су имали прилику да науче како да препознају насиље, коме да се обрате и како да одговоре на њега, као и зашто су важни толеранција и разумевање.

Међувршњачко насиље у школској околини, манифестује се на различите начине, а најчешће као физичко малтретирање и вербално злостављање. На појаву насиља реагује се тек онда када се појаве прве озбиљне последице таквог понашања. Често игноришемо раније узроке насилничког понашања или његове прве знаке који су врло тешко препознатљиви, а могу бити од велике помоћи код утврђивања насилничког понашања међу ученицима.

Наша Библиотека се труди да разним активностима спречи појаву вршњачког насиља радом на примарној превенцији и развијањем просоцијалног понашања.