НОВОСТИ У ОКВИРУ „ERAZMUS“ ПРОГРАМА И ОСТАЛЕ ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И МЛАДИХ

Novosti u okviru Erazmus + programa i ostale vesti u oblasti obrazovanja i mladih

Nedelja škola

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Fondacija Tempus organizuje „Nedelju škola“ tokom koje će nizom aktivnosti informisati sve zainteresovane o mogućnostima koje škole i predškolske ustanove imaju u okviru programa Erazmus+.

„Nedelja škola“ će trajati od 03.09.2018. do 07.09.2018. godine, a u tom periodu biće organizovane brojne aktivnosti za koje su prijave već otvorene. Više informacija o samim aktivnostima, kao i formulare za prijavu možete pronaći ovde.

Događaji su namenjeni nastavnicima, vaspitačima i drugim zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama, učenicima srednjih škola, donosiocima odluka, praktičarima i edukatorima u obrazovanju odraslih itd.

Aktivnosti Euroguidance i Europass centara
 

Raspisan konkurs za Treće Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju (KViS) treći put organizuje Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti KViS kao deo zajedničkih aktivnosti Euroguidance mreže koje imaju za cilj razmenu dobrih praksi iz ove oblasti na evropskom nivou.

Za učešće na takmičenju se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) sa teritorije Republike Srbije koja pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja (u sistemu obrazovanja, zapošljavanja ili rada sa mladima). Kao primer dobre prakse mogu se prijaviti sve aktivnosti, usluge, alati ili publikacije iz oblasti KViS koje imaju za cilj razvoj veština upravljanja karijerom kod korisnika, a koje je lice koje se prijavljuje realizovalo ili razvilo u prethodnom periodu.

Prijave primera dobrih praksi se podnose elektronskim putem popunjavanjem formulara najkasnije do nedelje, 9. septembra 2018. godine u 23:59h, a više informacija o samom konkursu dostupno je na sajtu Euroguidance centra.


Poziv nastavnicima i stručnim saradnicima za prijavu aktivnosti KViS za dopunjeno izdanje priručnika i Baze aktivnosti KViS

Euroguidance centar Fondacije Tempus sa zadovoljstvom poziva nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih školaautore aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja da prijave svoje aktivnosti za dopunjeno izdanje Priručnika „Karijerno vođenje i savetovanje“ i Baze aktivnosti KViS.

Cilj ovog konkursa je prepoznavanje i predstavljanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti KViS (poput radionica, tribina, predavanja i sličnih aktivnosti) koje su već uspešno realizovane u školama kako bi nastavnicima bili vodilja u realizaciji aktivnosti. Ovo predstavlja nastavak ranijih aktivnosti Euroguidance centra koji je 2014. godine u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, a na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavio Priručnik „Karijerno vođenje i savetovanje – priručnik za nastavnike srednjih škola“ i prateću Bazu aktivnosti KViS. Iako ova inicijativa ima za cilj pre svega podsticanje razmene dobrih praksi među nastavnicima, i kao takva ima nekomercijalan i netakmičarski karakter, tri aktivnosti koje po mišljenju Komisije najuspešnije ispunjavaju kriterijume će biti proglašene u sklopu ceremonije dodele nagrada i priznanja za Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti KViS.

Prijava aktivnosti KViS za bazu i priručnik trajaće tokom čitavog leta, a vrši se popunjavanjem prijavnog formulara. Više informacija o rokovima za prijavu aktivnosti i ostalim uslovima konkursa dostupno je na sajtu Euroguidance centra.

 


Od septembra novih 5 besplatnih akreditovanih obuka Euroguidance i Europass centra

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su Euroguidance i Europass centar Fondacije Tempus u poslednjem pozivu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za akreditaciju programa stručnog usavršavanja akreditovali 5 obuka za nastavnike, stručne saradnike i druge zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

Obuke će se realizovati neposredno i onlajn putem platforme za učenje i njihov cilj je da obuče nastavnike i stručne saradnike za efikasnije korišćenje različitih metoda, tehnika i alata u sprovođenju nastavnih i vannastavnih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja. Obuke će se sprovoditi počevši od školske 2018/19. u naredne tri godine, a više informacija o temama i načinu prijave na pojedinačne obuke možete pronaći na stranici Obuke na sajtu Euroguidance centra.


Uspešno završen ciklus aktivnosti podrške učenicima završnih razreda Upis 2018

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže, uz podršku Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja, održala je niz aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja – srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu.

Aktivnosti su sprovedene tokom aprila, maja i juna onlajn, kao i u prostorijama Info centra Fondacije u Beogradu, ali i u drugim gradovima: Leskovac, Vranje, Subotica, Obrenovac. Istovremeno, odazivali smo se i na pozive škola i omogućili učenicima nekoliko osnovnih škola iz Beograda da u svojim školama učestvuju na predavanjima.

Više od 900 učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola zajedno sa svojim nastavnicima i roditeljima je imalo prilike da tokom 17 događaja (vebinara, predavanja i radionica) sazna više o procesu donošenja odluke o narednom koraku u izboru školovanja, načinima prikupljanja i procene važnih i relevantnih informacija u ovom procesu, načinima sa savladavanje treme pred završni/prijemni ispit i smernicama za sastavljanje radne biografije (CV). Uz to, učenici kojima je bila potrebna dodatna podrška imali su mogućnost da zakažu individualne konsultacije sa psihologom u prostorijama Info Centra u Beogradu kao i putem skajpa.

Više informacija dostupno je na sajtu Euroguidance centra, a u novoj školskoj godini očekuje nas i novi program podrške učenicima završnih razreda o čemu možete blagovremeno saznati prateći objave na sajtu euroguidance.rs i obrazovanje.rs.

Aktivnosti eTwinning tima

Održana konferencija za eTwinning ambasadore 

eTwinning nacionalni tim za podršku, u saradnji sa eTwinning Centralnom službom za podršku (CSS) iz Brisela i nacionalnim timom za podršku Bosne i Hercegovine, organizovao je Konferenciju namenjenu profesionalnom razvoju eTwinning ambasadora – Professional Development Workshops for eTwinning Ambassadors.Konferencija je održana u Beogradu, a trajala je od 4. do 6. juna 2018. godine. Na Konferenciji je prisustvovalo 152 učesnika iz 37 zemalja Evrope.

Kroz nekoliko plenarnih sesija i 24 radionice, ambasadori su imali priliku da se povežu sa kolegama iz različitih evropskih zemalja, unaprede međusobnu saradnju, razmene dobre prakse i razviju ideje koje će implementirati u svoj rad.

Video o održanoj konferenciji možete pogledati na našem YouTube kanalu, dok su fotografije sa konferencije dostupne na našoj Fejsbuk stranici.


Objavljena nova publikacija „Vodič kroz eTwinning“
Fondacija Tempus i eTwinning tim objavili su novi „Vodič kroz eTwinning“. U Vodiču možete naći odgovore na pitanja šta je eTwinning, kako pristupiti portalu i mreži, kako napraviti projekat, šta su oznake kvaliteta, kao i korisne savete, bitne linkove, primere dobre prakse i iskustva korisnika mreže.

Publikaciju „Vodič kroz eTwinning“ možete prelistati ili preuzeti ovde.

Objavljeni su rezultati odabira projekata za finansiranje!

Rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast opšteg obrazovanja (KA1)

Fondacija Tempus je objavila rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast opšteg obrazovanja, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Doneta je odluka o odabiru 27 projekata za finansiranje uzimajući u obzir dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Potpunu listu odobrenih projekata za finansiranje možete pogledati na našem sajtu.


Rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA1)

Fondacija Tempus je objavila rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odobreno je 10 projekata za finansiranje na osnovu dva glavna kriterijuma, rang liste formirane prema broju poena koje su dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživih sredstava za ovaj konkursni rok.

Potpunu listu odobrenih projekata za finansiranje možete pogledati na našem sajtu.

 


Rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanja odraslih (KA1)

Fondacija Tempus je objavila rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanja odraslih u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odobreno je 7 projekata za finansiranje na osnovu dva glavna kriterijuma, rang liste formirane prema broju poena koje su dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživih sredstava za ovaj konkursni rok.

Potpunu listu odobrenih projekata za finansiranje možete pogledati na našem sajtu.


Rezultati odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast opšteg obrazovanja (KA201)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast opšteg obrazovanja (KA201), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odobreno je 3 projekta za finansiranje na osnovu dva glavna kriterijuma, rang liste formirane prema broju poena koje su dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživih sredstava za ovaj konkursni rok.

Potpunu listu odobrenih projekata za finansiranje možete pogledati na našem sajtu.


Rezultati odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast visokog obrazovanja (KA203)

 

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja (KA203), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odobreno je 2 projekta za finansiranje na osnovu dva glavna kriterijuma, rang liste formirane prema broju poena koje su dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživih sredstava za ovaj konkursni rok.

Potpunu listu odobrenih projekata za finansiranje možete pogledati na našem sajtu.

Održan tematski sastanak „Modeli stručne prakse kao sredstvo za povećanje zapošljivosti kod studenata u Srbiji“
 

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji održala je tematski monitoring sastanak Modeli stručne prakse kao sredstvo za povećanje zapošljivosti studenata u Srbiji 4. jula 2018. u Beogradu.

Skupu su se obratile prof. dr Ana Langović-Milićević, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gđa Aleksandra Milićević ispred Privredne komore Srbije, kao i gđa Marija Filipović-Ožegović, ispred Fondacije Tempus.

Sastanku su prisustvovali predstavnici projekata koji su sprovedeni ili se trenutno sprovede u Srbiji na polju organizacije stručnih praksi u visokom obrazovanju čije iskustvo je od značaja za dalji razvoj stručnih praksi u Srbiji, ali i zainteresovane strane van projektnih konzorcijuma, kao što su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Udruženja studenata sa hendikepom, predstavnici brojnih univerziteta, fakulteta, visokih školi, predstavnici privrede.

Prezentacije sa sastanka možete preuzeti sa sajta Fondacije Tempus.

Konferencija „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika  osnovne škole“
 

Fondacija Tempus – Eurydice mreža, u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, organizovala je konferenciju Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika osnovne škole 3. jula 2018. godine u Beogradu.

Konferenciji je prisustvovalo 175 nastavnika iz gradova širom Srbije. Učesnici iz zemlje i inostranstva su u plenarnom delu govorili o raznovrsnim temama: nastavi pisanja u ranom uzrastu, integrisanom učenju jezika i nejezičkih sadržaja, korišćenju prilagođene beletristike i nastavi jezika u velikim grupama. Predstavljena je i platforma EPALE, koju nastavnici mogu da koriste za razmenu materijala i ideja, diskusiju i komentare. Drugi deo konferencije bio je posvećen praktičnom radu u manjim grupama, čiji je fokus bio na unapređenju i podsticanju usmenog izražavanja na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, kao i na motivisanju učenika za aktivno učešće u nastavi.

Uvodna obraćanja i prezentacije učesnika plenarnog dela konferencije možete pronaći na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici.

Održan međusektorski sastanak: „Prva iskustva u sprovođenju decentralizovanih Erazmus+ projekata za škole, mlade i obrazovanje odraslih“
 

Fondacija Tempus je 2. jula, uz podršku Ambasade Bugarske, u Nišu organizovala međusektorski sastanak projekata „Prva iskustva u sprovođenju decentralizovanih Erazmus+ projekata za škole, mlade i obrazovanje odraslih“.

Njegova Ekselencija, ambasador Republike Bugarske gospodin Radko Vlajkov, otvorio je događaj i prisutnima govorio o važnosti saradnje u obrazovanju, kao i podršci koju Bugarska pruža Srbiji kroz ovaj, ali i brojne druge projekte. Za učesnike na projektima, ovo je bila prilika da prezentuju svoje aktivnosti, da se povežu, razmene iskustva i uče od drugih institucija i sektora.

Na sastanku se okupilo preko 130 predstavnika finansiranih projekata iz oblasti opšteg obrazovanja i škola, stručnog obrazovanja i obuka, obrazovanja odraslih, kao i oblasti mladih, obuhvaćenih Nacionalnim pozivima za 2017. i 2018. godinu, ali i sve ostale zainteresovane institucije.

Na sastanku su održane prezentacije i panel diskusije u vezi sa važnim aspektima sprovođenja projekata.

Za više informacija o Erazmus+ programu možete nam se obratiti putem e-pošte:

  • office@tempus.ac.rs
  • info@tempus.ac.rs (opšte informacije o mobilnosti za pojedince i PIC broj)
  • neo_serbia@erasmusplus.rs i higher-education@tempus.ac.rs (Erazmus+ projekti u visokom obrazovanju)
  • schools-vet@tempus.ac.rs (Erazmus+ projekti za škole, predškolske ustanove i institucije koje se bave stručnim obrazovanjem)
  • adult-education@tempus.ac.rs (Erazmus+ projekti za institucije koje se bave obrazovanjem i obukama odraslih)
  • scholarships@tempus.ac.rs (stipendije za nastavnike i studente)
  • euroguidance@tempus.ac.rs (Euroguidance mreža)
  • etwinning@tempus.ac.rs (eTwinning projekti)

* Svi događaji, radionice, kao i konsultacije u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata, u organizaciji Fondacije Tempus, su besplatni.

Copyright © 2018 Fondacija Tempus, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences