Завичајни клуб

Поводом Светског дана поезије у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу одржано је предавање о теорији песништва кроз историју песништва.
Аутор предавања је Александар Дукић, професор српског језика и књижевности.
Дукић је започео своје излагање од античке књижевности, тј. Платоновог и Аристетоловог тумачења песништва, преко Виљема Шекспира и Едгара Алана Поа све до Његоша и других великих домаћих песника.
​Предавање је одржано у оквиру новооснованог Завичајног клуба при Библиотеци чији је циљ успешнија међусобна комуникација завичајних аутора и локалне заједнице.