Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022/2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022/3

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – Антикварна књига

Конкурсна документација ЈН МВ 2/2020

Позив за подношење понуде Набавка добара-Антикварна књига

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Појашњење бр.2

Појашњење

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Позив за подношење понуде ЈН МВ 3/2019

ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 3/2019-1

ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 3/2019-2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

7. Позив за подношење понуде ЈН бр 2/2019.

6.3. Конкурсна документација Партија бр. 3. ,,Монографске публикације за одељење старе и ретке књиге“, ЈН бр. 2/2019.

6.2. Конкурсна документација Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за одељење у Костолцу“, ЈН бр. 2/2019.

6.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора, Пожаревац“, ЈН бр. 2/2019.

14.2.Обавештење о закљученом уговору партија 2

14.1.Обавештење о закљученом уговору партија 1

10. Одлука о додели уговора

7.2. Конкурсна документација Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у Костолцу“, ЈН бр. 1-2019.

7.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора“ Пожаревац, ЈН бр. 1-2019

7. Позив за подношење понуде ЈН бр 1-2019.

План јавних набавки-2019

16.4 Обавештење о закљученом уговору партија 4

16.3 Обавештење о закљученом уговору партија 3

16.2 Обавештење о закљученом уговору партија 2

16.1 Обавештење о закљученом уговору партија 1

10. Одлука о додели уговора

7.4 Конкурсна документација – Партија бр. 4. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у Костолцу“, ЈН бр. 2-2018.

7.3 Конкурсна документација – Партија бр. 3. ,,Домаћа и преведена књижевност, Пожаревац“, ЈН бр. 2-2018.

7.2 Конкурсна документација – Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора“ Пожаревац, ЈН бр. 2-2018.

7.1 Конкурсна Документација – Партија бр. 1. ,,Монографске публикације за Одељење старе и ретке књиге’’

7 Позив за подношење понуде ЈН бр.2-2018

16.4 Oбавештење о закљученом уговору партија 4

16.3 Oбавештење о закљученом уговору партија 3

16.2 Oбавештење о закљученом уговору партија 2

16.1 Oбавештење о закљученом уговору партија 1

10. Odluka o dodeli ugovora 01-18

Конкурсна документација ЈН бр. 1-2018

Позив за подношење понуде ЈН 1-2018

План јавних набавки-2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација партија 1

Конкурсна документација партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 3